top of page

FAUNA & FLORA

--  Hongarije op z'n mooist -- 

Hieronder vind je een lijst met soorten die regelmatig in het nationaal park waargenomen worden.

Vogels

 

Ringmus, grauwe klauwier, gekraagde roodstaart, bijeneter, kleine klapekster, hop, wielewaal, sperwer, torenvalk, roodpootvalk, sakervalk, boomvalk, zeearend, visarend, buizerd, wespendief, slangenarend, bruine kiekendief, havik, bosuil, dwergooruil, ooievaar, zwarte ooievaar, nachtegaal, syrische bonte specht, zwarte specht, groene specht, draaihals, scharrelaar, nachtzwaluw, grote trap, griel, baardman, buidelmees, grote karekiet, snor, kwak, wouwaap, kraanvogel, roerdomp, ralreiger, lepelaar, witwangstern, witvleugelstern, zwarte stern, purperreiger, zwartkoprietzanger, dwergaalscholver, vorkstaartplevier,...

Remiz pendulinus
Panurus biarmicus
Microcarbo pygmeus & Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Merops apiaster
Platalea leucorodia
Falco vespertinus
Circus aeruginosus
Dendrocopos major
Passer montanus
Otis tarda
Capreolus capreolus
Vulpes vulpes
Spermophilus citellus
Coracias garrulus
Melanargia galathea
Lutra lutra
Pelobates fuscus
Lacerta viridis
Lacerta viridis 2
Emys orbicularis
Anthocharis cardamines
Natrix natrix (2)
Natrix natrix
Podarcis tauricus
Papilio machaon
Bombussp
Dorcus parallelipipedus
Zerynthia polyxena
Leucorrhinia pectoralis
Acrotylus insubricus
Acrida hungarica
Gampsocleis glabra
Acanthaclisis occitanica
Crocothemis erythraea
Aeshna affinis
Polyommatus icarus
Argynnis adippe
Celerio euphorbiae
Agrostemma githago
Anacamptis morio
Dianthus serotinus
Orchis militaris
Bufo viridis 2

ZOOGDIEREN

AMFIBIEEN EN REPTIELEN

INSECTEN

BLOEMEN EN PLANTEN

Ree, edelhert, damhert, siesel, das, wild zwijn, otter, goudjakhals,...

Europese moerasschildpad, oostelijke smaragdhagedis, taurische hagedis, muurhagadis, zandhagedis, esculaapslang, ringslang, spitssnuitadder, heikikker, springkikker, roodbuikvuurpad, groene pad, knoflookpad, boomkikker,...

Hongarije kent een zeer uitgebreid insectenleven, onbegonnen werk om alles hier op te sommen. Maar hieronder toch enkele smaakmakers.

De rijke variatie aan biotopen brengt ook een uiterst diverse flora met zich mee.

Ophrys sphegodes
Iris sibirica
Gymnadenia conopsea
Colchicum arenarium
Anacamptis pyramidalis
Dactylorhiza incarnata
Hottonia palustris
Orchis laxiflora

Foto's Stijn en Mieke & Kolon-to

Wij verhuren ook 2 vakantiehuisjes in Hongarije. Voor meer info:

www.naturehouseshungary.be

bottom of page